HAKKIMIZDA

Türkiye Beyazay Derneği Hakkında

Türkiye Beyazay Derneğinin temelleri 1 Kasım 1988 tarihinde İstanbul’da atıldı. Amaçları kendilerini geliştirmek, değerlerini güçlendirmek ve bildiklerini az çok demeden başkalarına aktarmak olan bir grup görme engelli genç tarafından kurulan dernek, önceleri tüzel kişiliği olmayan bir çalışma grubu olarak faaliyetlerini sürdürdü. 7 Mart 1992 yılında Beyazay Çalışma Grubu, tüzel kimliğine kavuşarak Beyazay Görme Engelliler Derneği adını aldı. Yasal sürecin tamamlanması ile birlikte engellilere yönelik faaliyetler de hızlandı.

2007 yılında Beyazay, kamu yararına çalışan dernek statüsüne kavuşması ile birlikte köklü bir değişim sürecini de başlatmış oldu. Derneğin ismi Türkiye Beyazay Derneği olarak değiştirildi. Hedef kitlesine görme engellilerin yanı sıra tüm engel grubunu da katarak hizmet alanını genişletti.

Yaptığı faaliyetlerle engelliler tarafından büyük beğeni toplayan Beyazay, İstanbul sınırlarını aşarak Anadolu’daki engellilerin de umut ışığı oldu. Kısa sürede hızla büyüyen Beyazay; Antalya, İzmir, Erzurum, Sivas ve Ankara’da birbiri ardına şubeler açmaya başladı. Bugün faaliyette olan Türkiye genelinde 69, yurtdışında 4 şubesi ile Beyazay, ürettiği ve hayata geçirdiği projelerle engellilerin umut kaynağı olmak, eğitim ve yaşam kalitelerini yükseltmek için çalışıyor.

Ayrıntılı bilgi için: www.beyazay.org.tr

Online Eğitim ile Engelleri Aşıyoruz Hakkında

Online Eğitim İle Engelleri Aşıyoruz Nedir?

İstanbul'da yaşayan ve bedensel engeli nedeniyle okuldaki eğitime erişemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmış olan fiziksel engellilerin evden online eğitim görmelerini, böylece eğitim sistemine dahil olmalarını ve istihdam süreçlerinde sahip oldukları konumun engelli olmayanlarla eşitlenmesine katkı sağlamayı hedefleyen bir projedir.

Neden Online Eğitim ile Engelleri Aşıyoruz?

Engellilerin önündeki en büyük engelin eğitimsizlik olduğu gerçeğine inanan Beyazay, günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerin engellilerin eğitimi için bir fırsat olduğunu düşünmektedir. Bu gelişmelerin engellilerin eğitimi yönünde kullanılması hem engellilerin eğitim görmesini sağlayacak, bilgi teknolojilerine yakınlığını artıracak, hem de toplumsal konumlarının iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır. Dahası, İstanbul’da yaşayan engellilerin nitelikli iş gücüne dahil edilmesinin önünü açacak ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine, farklı sektörlerde katma değer üretmelerine imkan sağlayacaktır. Online Eğitim, Türkiye Beyazay Derneğinin gördüğü gerçek bir çözüm değildir; fakat okulların fiziksel engelli öğrenciler için erişilebilir hale getirilene kadar uygulanacak geçici bir önlemdir.

Projeden kimler yararlanacak?

İstanbul'da yaşayan ve fiziksel engeli nedeniyle okuldaki eğitime erişemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmış olan 7-18 yaş aralığındaki 431 fiziksel engelli yararlanacaktır.

Projenin paydaşları kimler?

Online Eğitim ile Engelleri Aşıyoruz projesi T.C. Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı, ve İstanbul Valiliği ile ortaklaşa Türkiye Beyazay Derneği tarafından yürütülmektedir.

Projenin Hedefleri

 • İstanbul’da yaşayan ve örgün eğitime dahil olamamış ya da eğitimini yarıda bırakmış 7-18 yaş aralığındaki 431 fiziksel engelliye evlerinde online ve mentor destekli eğitim vermek,
 • Örgün eğitimde yer alamayan engelli öğrencilerin evden eğitimle eğitim ve sınav sistemine dahil olabilmelerini sağlayarak istihdam süreçlerinde sahip oldukları konumun engelli olmayan yurttaşlarla eşitlenmesine katkı sağlamak,
 • Engellilerin iş gücüne katılımlarını sağlayarak İstanbul ve Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak,
 • Nitelikli işgücünün oluşmasına, iş gücüne katılım oranlarının artırılmasına katkı sağlamak,
 • İstanbul ve Türkiye’deki ortalama eğitim yılının artmasına katkı sağlayarak; Türkiye’nin insani gelişme endeksinde üst sıralara taşınmasına katkı sağlamak,

Nasıl Bir Eğitim?

 • Eğitim faaliyetleri online ortamda gerçekleşecektir.
 • Eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için öğrencilere online eğitim sitelerine ücretsiz erişebilecekleri tabletler dağıtılacaktır.
 • Tabletlerin ve online eğitim içeriklerinin kullanımı konusunda öğrenciler ve aileleri bilgilendirilecektir.
 • Eğitime katılacak öğrencilerin sözel ve sayısal alandaki seviye tespitleri, eğitmenlerden oluşan kurul tarafından hazırlanmış sözel ve sayısal ilk testler yoluyla belirlenecektir.
 • Öğrenciler ilk testlerle belirlenen seviyelerine göre ortalama 5 ay sürecek eğitim faaliyetlerine başlayacaklardır.
 • Eğitim faaliyetleri sürecinde engelli öğrencilere mentorluk edecek, çalışmalar sırasında onlara yol gösterecek ve derslerinde yardımcı olacak, üniversitelerin çeşitli fakültelerinde okuyan gönüllüler ve eğitmenler olacaktır.
 • Eğitim sürecinde öğrencinin kaydettiği mesafe online olarak takip edilecek, eğitim sürecini tamamlayan öğrencilere sayısal ve sözel alanlarda son testler uygulanacaktır.
 • Projenin sonunda eğitime katılan öğrencilere Türkiye Beyazay Derneği tarafından katılım sertifikası verilecektir.

Bu Proje Size Ne Kazandıracak?

Eğitim yalnızca bir hak değil, çeşitli nedenlerle ona erişemeyen bireylere de ulaştırılması gereken bir hizmet. Eğitim düzeyi ise yaşam kalitesini etkileyen önemli bir gösterge. Bu projede sunulacak eğitimler ile vizyonunuzu geliştirme, eğitim sistemine dahil olma, kendi potansiyelinizi gerçekleştirme, bireysel gelişiminizi sürdürme ve geleceğinizi inşa etmek üzere eğitim hayatınıza devam etme isteği ve kararlılığına sahip olma şansınız artacak. Eğitim süresince Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler müfredatında yer alan bilgileri kazanacak, öte yandan bu eğitimlerin online gerçekleştirilmesiyle bilgi ve iletişim teknolojileri ile yakınlık kuracak, günümüzün en hızlı gelişen teknolojisi ile tanışacak ve var olan teknik becerilerinizi geliştireceksiniz. Dahası, verilecek temel bilgisayar eğitimleri ile siz ve aileniz temel bilgisayar kullanım bilgilerini edineceksiniz.

Üye Giriş Ekranı

Lütfen Kullanıcı Adı ve Şifrenizi Giriniz
Üye değil misin? Üye olmak için tıkla Kapat

Üye Bilgilendirme Ekranı

Önemli : Aşağıda verilen bilgileri not alınız.


Vitamin Seri Numaranız :

Vitamin Kodunuz :Bu mesajı bir daha gösterme

Devam
Kapat